Výsledky vyhľadávania pre omast

BENEŠ český antroponomastik a bohemista (Josef, 1902-1984)
BLANÁR slovenský jazykovedec, najzávažnejšie sú výsledky jeho výskumu zo všeobecnej, slovanskej a slovenskej onomastiky (Vincent, *1920)
OMASŤ potri omastkom
OMASTA omastok, masť (zast., hovor.)
OMASTOK masť, tuk, omasta (zastar., hovor.)
ONOMASTIKON súpis mien, onomastikón, po česky
PROFOUS český jazykovedec a toponomastik (Antonín, 1878-1953)
SVOBODA český jazykovedec a onomastik (Jan, 1899-1973)
ŠMILAUER český jazykovedec, bohemista, slovakista a onomastik (Vladimír, 1895-1983)