Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre omia

ABSENCIA náhla krátka strata vedomia lebo pamäte (lek.)
ABSENCIA neprítomnosť, napr. v škole alebo na pracovisku, neprítomnosť javu, vlastnosti alebo entity, náhla krátka strata vedomia alebo pamäte
AE apendektómia (lek. skr.)
AE appendektómia (lek. skr.)
AGÓNIA stav bezvedomia, spravidla tesne pred smrťou
AMENCIA porucha vedomia prejavujúca sa stratou orientácie
AREOLY dvorčeky - anatómia
ARTES LIBERALES sedem slobodných umení tvoriacich základ stredovekých znalostí v školách vyššieho typu (gramatika, rétorika, dialektika, aritmetika, geometria, astronómia, hudba)
ARTESLIBERALES sedem slobodných umení tvoriacich základ stredovekých znalostí v školách vyššieho typu (gramatika rétorika dialektika aritmetika geometria astronómia hudba)
ASTROLÓGIA astronómia