Výsledky vyhľadávania pre omsty

ALASTÓR najčastejšie meno démona pomsty
ATE starogrécka bohyňa pomsty, zaslepenosti a vášne (i Até), starogrécky boh vášne
ERINYA starogrécka bohyňa pomsty
ERINYE grécke bohyne pomsty
ERINYE staršie grécke bohyne pomsty
FÚRIE starorímske bohyne pomsty a kliatby
GRYF egyptský démon ochrany a pomsty
MEDEA symbol pomsty
MEGÉRA 1. v starogréckom bájosloví bohyňa pomsty, 2. zlá zúrivá žena, fúria
NEMEZA starogrécka bohyňa pomsty