Výsledky vyhľadávania pre omyl pravn

OMISIA vynechanie, vypustenie, zanedbanie, omyl zo zanedbania (právn.)