Výsledky vyhľadávania pre on , nemecky

AACHEN nemecký maliar (Hans von, 1552 - 1615)
ABBE nemecký fyzik, astronóm a sociálny reformátor (Ernst, 1840-1905)
AC Allgemeiner Convent, zhromaždenie študentov v nemeckých študentských združeniach
ADENAUER nemecký konzervatívny politik, bývalý nemecký kancelár (Konrad, 1876-1967)
AHNERT nemecký astronóm (Paul Oswald, 1897-1989)
AKTION konanie, po nemecky
ALBERT nemecký filozof a spoločenský vedec, žiak K. R. Poppera, vedúci predstaviteľ kritického racionalizmu (Hans, *1921)
ALBERT nemecký filozof, ktorý sa snaží spájať ontológiu s tézami filozofie existencie s cieľom vypracovať filozofiu jednotlivých oblastí kultúry - filozofiu umenia, filozofiu náboženstva, filozofiu spoločnosti a filozofiu výchovy (Karl, *1921)
ALEXANDRE nemecký/francúzsky/britský (anglický) šachista židovského pôvodu (Aaron, 1765-1850)
ALMEN poloniny, po nemecky