Výsledky vyhľadávania pre on po francúzsky

ALEXANDRE nemecký/francúzsky/britský (anglický) šachista židovského pôvodu (Aaron, 1765-1850)
ANGLICUS francúzsky filozof, tiež Angličan (Bartholomeus, koniec 12. stor. - po 1250)
ANGLIČAN francúzsky filozof, tiež Anglicus (Bartolomej, koniec 12. stor. - po 1250)
ANUS konečník, po francúzsky
ARAGO francúzsky fyzik, astronóm a politik (Francois, 1786-1853)
AROME vôňa, po francúzsky
ARON francúzsky filozof, sociológ, politológ a žurnalista (Raymond, 1905-1983)
AZNAVOUR francúzsky spevák, šansoniér, pesničkár, herec, textár a podnikateľ (Charles, *1924)
BALESTRE francúzsky novinár a funkcionár v automobilovom športe (Jean-Marie, 1921-2008)
BARRE francúzsky politik - premiér (Raymond, 1924-2007)