Výsledky vyhľadávania pre on po nem

ADENAUER nemecký konzervatívny politik, bývalý nemecký kancelár (Konrad, 1876-1967)
ADÍCIA pripájanie prípony k slovotvornému základu pri tvorení slova (jaz.)
AGORA Accès Garanti et Optimisé pour les Régions et l'Aménagement des territoires (skr.), štúdie zo začiatku 21. storočia k nerealizovanému satelitu pre pásmo Ka (fran.skr.)
AKTION konanie, po nemecky
ALBERT nemecký filozof a spoločenský vedec, žiak K. R. Poppera, vedúci predstaviteľ kritického racionalizmu (Hans, *1921)
ALBERT nemecký filozof, ktorý sa snaží spájať ontológiu s tézami filozofie existencie s cieľom vypracovať filozofiu jednotlivých oblastí kultúry - filozofiu umenia, filozofiu náboženstva, filozofiu spoločnosti a filozofiu výchovy (Karl, *1921)
ALEXANDRE nemecký/francúzsky/britský (anglický) šachista židovského pôvodu (Aaron, 1765-1850)
ALGORITMUS súhrn matematických úkonov slúžiacich účelnému prevedeniu určitého výpočtu platného pre všetky podobné úlohy
ALMEN poloniny, po nemecky
AMELUNG estónsky šachista nemeckého pôvodu (Friedrich, 1842-1909)