Výsledky vyhľadávania pre oni tam

KRYŠTALOGRAFIA odbor, ktorý sa zaoberá kryštálmi, ich chemickými a fyzikálnymi vlastnosťami, zákonitosťami ich vzniku a pod.
KYBERNETIKA veda zaoberajúca sa zákonitosťami riadenia, oznamovania a kontroly informácií všetkých sústav a ľudskej spoločnosti
ORGANICIZMUS vysvetľovanie spoločenských procesov biologickými zákonitosťami živých organizmov
OZÉNA nákazlivá chronická nádcha z nedostatku vitamínov, sopľavka
TERMODYNAMIKA náuka o tepelných javoch a ich zákonitostiach, teoretický odbor fyziky, ktorý sa zaoberá vlastnosťami makroskopických sústav bez ohľadu na ich mikroštruktúru