Výsledky vyhľadávania pre opú

ABANDON opustiť, po anglicky
ABBT nemecký filozof, predstaviteľ populárnej filozofie (Thomas, 1738-1766)
ABSENTIZMUS fyzické opúšťanie veľkostatkov majiteľmi v 19. storočí (hist.)
AD AUDITOREM bez ohľadu na pravdu, populisticky
AD AUDITOREM k počúvajúcemu, k poslucháčovi, bez ohľadu na pravdu, populisticky
AD HOMINEM k človeku, populisticky
AD HOMINEM k človeku, populisticky, zneužívajúci záporné vlastnosti človeka
ADAUDITOREM populisticky
ADHOMINEM k človeku, populisticky
AEP arciepiscopus (skr.)
ALELOTYP genotypické zloženie populácie
ANP Armée Nationale Populaire (skr.)
ASCENDENT predok, príbuzný vo vzostupnom pokolení, v astrológii začiatok prvého domu, kľúčové miesto horoskopu
ASIMOV americký spisovateľ a biochemik známy vďaka svojim sci-fi knihám a populárno-vedeckým prácam (Isaac, 1920-1992)
ASTROMANTIA veštenie z hviezd, ale nie na základe horoskopu
AUGUSTA český paleontológ a autor populárno-vedeckých kníh (Josef, 1903-1968)
BARAN znamenie horoskopu
BARNABITKA členka prísnej rehole, opustená, mlčanlivá žena
BARNABITKA opustená, mlčanlivá žena
BEAT štýl populárnej hudby
BEE GEES anglická skupina modernej populárnej hudby
BEEGEES anglická skupina modernej populárnej hudby
BERNSTEIN americký dirigent židovského pôvodu, skladateľ, klavirista, pedagóg, popularizátor hudby a známa televízna osobnosť (Leonard, 1918-1990)
BEZAY priekopník slovenskej amatérskej astronómie, dlhoročný popularizátor astronómie v Bratislave (Kornel, 1911-1979)
BEZPRÍZORNÝ bez domova, túľavý, žijúci na ulici, opustený, zanedbaný, bez dozoru, bez rodičovskej starostlivosti, bez strechy nad hlavou