Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre opak do

ANAFORA básnická ozdoba, opak epifory
ANTIFÓNA verš, či veta s vlastnou melódiou. Spočiatku sa pravdepodobne opakovala po každom žalme. V neskoršej praxi sa refrén zvyčajne spieval na začiatku a na konci žalmu.
ANTONYMUM slovo opačného významu: dobrý – zlý, pekný – škaredý, opozitum, opak opozita
ATOXICKÝ nejedovatý opak toxického
BENIGNITA nezhubnosť nádorových ochorení, opak malignity
BENÍGNY nezhubný, neškodný, napr. nádor, opak malígneho
CITUJ doslova opakuj text
DECENTRALIZMUS opak centralizmu, rozdelenie riadenia a správy do viacerých organizačných jednotiek
ECHO bezprostredné doslovné opakovanie frázy v piane (hud.)
ENDEMICKÝ zdomácnelý, miestny, vyskytujúci sa trvale na mieste pôvodu, opak ekdemického