Výsledky vyhľadávania pre opak slov

AHÁKAŤ hovoriť, opakovať slovo ahá
ALITERÁCIA opakovanie zhodných hlások na začiatku po sebe nasledujúcich slov alebo veršov
ANAFORA opakovanie slov na začiatku veršov
ANTISTROFA opakovanie tých istých slov na konci verša, epifora
ANTONYMUM slovo opačného významu: dobrý – zlý, pekný – škaredý, opozitum, opak opozita
CITUJ doslova opakuj text
ĎALEJ opak slova bližšie
DE prvá časť slov (opak)
DOSTANEŠ opak slova dáš
ECHO bezprostredné doslovné opakovanie frázy v piane (hud.)