Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre opakovanie slov

ALITERÁCIA opakovanie zhodných hlások na začiatku po sebe nasledujúcich slov alebo veršov
ANAFORA opakovanie slov na začiatku veršov
ANAFORY opakovanie slov na začiatku veršov
ANTISTROFA opakovanie tých istých slov na konci verša, epifora
ECHO bezprostredné doslovné opakovanie frázy v piane (hud.)
EPIFORA opakovanie toho istého slova na konci verša
EPIZEUXA zámerné opakovanie slova (štyl.)
ONOMATOLÁLIA chorobné opakovanie rovnakých slov
PALILÁLIA chorobné opakovanie rovnakej vety alebo slova
PALILÓGIA opakovanie rovnakých slov na konci jedného a na začiatku druhého verša, epanastrofa