Výsledky vyhľadávania pre opakovanie slov na 7 písmen

ANAFORA opakovanie slov na začiatku veršov
EPIFORA opakovanie toho istého slova na konci verša