Výsledky vyhľadávania pre opakovanie slov na začiatku veršov

ALITERÁCIA opakovanie zhodných hlások na začiatku po sebe nasledujúcich slov alebo veršov
ANAFORA opakovanie slov na začiatku veršov