Výsledky vyhľadávania pre opatrit

ANTEDATOVAŤ opatriť skorším dátumom, napr. spis
DATOVAŤ opatriť dátumom, stanoviť dátum niečoho
ORIADIŤ opatriť, obriadiť (hovor.)
PARAFOVAŤ opatrovať, opatriť úradný spis značkou skráteného podpisu
POKRYŤ opatriť krytom
SIGNOVAŤ podpísať parafovať opatriť značkou