Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre opatrova

AMME opatrovateľka, po nemecky
ÁPOLT chovanec, opatrovanec, ošetrovanec, po maďarsky
AUPAIR opatrovateľka detí v zahraničí
CARE opatrovať, po anglicky
HEGEN opatrovať, po nemecky
CHOVAL opatroval
CHOVALI opatrovali
CHOVAŤ opatrovať
KEEP opatrovať, po anglicky
KURÁTOR opatrovateľ, opatrovník, správca, dozorujúci úradník, v protestantskej cirkvi laický predstaviteľ cirkví