Výsledky vyhľadávania pre opatrovať

AMME opatrovateľka, po nemecky
AUPAIR opatrovateľka detí v zahraničí
CARE opatrovať, po anglicky
HEGEN opatrovať, po nemecky
CHOVAŤ opatrovať
KEEP opatrovať, po anglicky
KURÁTOR opatrovateľ, opatrovník, správca, dozorujúci úradník, v protestantskej cirkvi laický predstaviteľ cirkví
KURATÓRIUM zbor opatrovateľov, správny výbor nadácie, ústavu a pod.
MIND opatrovať, po anglicky
MOTHER opatrovať, po anglicky