Výsledky vyhľadávania pre opatrovník

KURATELA inštitúcia opatrovníka
KURÁTOR opatrovateľ, opatrovník, správca, dozorujúci úradník, v protestantskej cirkvi laický predstaviteľ cirkví
KURÁTOR opatrovník (práv.)
KURÁTOR tútor - opatrovník
KUSTÓD správca zbierok, knižníc, hradov a pod., strážca, opatrovník
PESTÚN opatrovník
PESTÚN opatrovník dieťaťa