Výsledky vyhľadávania pre opera d

ABSTRAKCIA zovšeobecnenie, zovšeobecňovanie, abstrahovanie, niečo neskutočné, neexistujúce, myšlienkové operácie od jednotlivého k všeobecnému, k zákonitostiam
ADO Air Defense Operations
ADO Assistant Director of Operation
AIDA Verdiho opera
AND operátor po bitoch v počítačovom programovaní, binárne and
ANESTÉZIOLÓG lekár starajúci sa o správne uspatie pacienta pri operácii, udržiavanie jeho vitálnych funkcií počas nej a jeho úspešné prebudenie po operácii
AOS Advanced Operating System (skr.)
APOLLO vojenská operácia Kandského námorníctva
ARMÁDA vojenské sily štátu, operačné zoskupenie vojsk rôznych druhov alebo toho istého druhu
ARMIDA Dvořákova opera