Výsledky vyhľadávania pre opis na 6 písmen

ALEMÁN španielsky románopisec, prozaik (Mateo, 1547-1614)
ALIGÁT príväzok tlačeného alebo rukopisného diela, s ktorým tvorí knižničnú jednotku
APOLLO britský umelecký časopis
BIANKO biely, nevyplnený, nepopísaný šek, papier a pod.
BLANKO biely, nevyplnený, nepopísaný šek, papier a pod.
CINEMA časopis o filmoch
CINEMA filmový časopis
COMICS skr. anglických slov comic strips = obrázkový časopisecký
ČERŤAŽ najstaršie ruské mapy vytvorené z opisov ciest v 16. storočí
ČLÁNOK kratší literárny útvar uverejňovaný obyčajne v časopisoch