Výsledky vyhľadávania pre opory

OPÚŠŤA zanecháva bez opory
PREKOT pretočenie tela okolo ramennej osi bez opory