Výsledky vyhľadávania pre oráč zast

RATAJ oráč (zast.)
RATAJ oráč (zastar.)
RATAJI oráči (zastar.)