Výsledky vyhľadávania pre oralne

EKLOGA idylická báseň zo života pastierov, hudobná skladba pastorálneho rázu, výťah z diela, idyla, selanka (lit.)
HANUS slovenský filozof a prekladateľ, predstaviteľ novotomizmu, profesor morálnej teológie v Spišskej Kapitule (Ladislav, 1907-1994)
POKLESOK morálne previnenie
SPEE nemecký jezuita, ktorý je považovaný za význačného morálneho teológa, najväčšieho lyrika raného baroka a duchovného spisovateľa (Friedrich, 1591-1635)