Výsledky vyhľadávania pre organická hmota

BIOMASA organická hmota
BIOMASA organická hmota (biol.)
DOM dead organic matter (skr.), odumretá organická hmota (angl.skr.)
OSTRAKÓN hlinený črep, hlinená tabuľka na písanie v antickom Grécku, pevná anorganická hmota tvoriaca rebrá mäkkýšov