Výsledky vyhľadávania pre organická zlúčenina

ACETÁL organická zlúčenina
ACETÁL organická zlúčenina, i acetal
ACETYLÉN organická zlúčenina uhlíka a vodíka
ADAMSIT organická zlúčenina obsahujúca arzén, bojový plyn
AKRIDÍN organická zlúčenina nachádzajúca sa v antracénovom oleji, používaná vo farmaceutickom priemysle
ALDEHYD organická zlúčenina
ALDOL hydroxyaldehyd, organická zlúčenina
ALKOHOL organická zlúčenina, v ktorej je vodík nahradený hydroxylovou skupinou, lieh, liehovina, všeobecný názov pre etanol, opojný nápoj, liehovina
ALYL chemická zlúčenina (organická)
AMID organická aj anorganická zlúčenina obsahujúca aminoskupinu – NH2, dusíkatý derivát organických kyselín