Výsledky vyhľadávania pre organická zlúčenina s

ADAMSIT organická zlúčenina obsahujúca arzén, bojový plyn
AKRIDÍN organická zlúčenina nachádzajúca sa v antracénovom oleji, používaná vo farmaceutickom priemysle
ALKOHOL organická zlúčenina, v ktorej je vodík nahradený hydroxylovou skupinou, lieh, liehovina, všeobecný názov pre etanol, opojný nápoj, liehovina
AMID organická aj anorganická zlúčenina obsahujúca aminoskupinu – NH2, dusíkatý derivát organických kyselín
AMIDÍN derivát uhľovodíkov, dusíkatá organická zlúčenina
AMIDOL organická zlúčenina používaná ako vývojka, súčasť vývojky, značka vývojok, sulfát diaminofenolu
ANOL súčasť aromatických éterických olejov, aromatická zlúčenina, organická zlúčenina, cyklohexanol (chem.), chemická zlúčenina (organická)
DIKETÓN organická zlúčenina obsahujúca dve ketoskupiny
ENOL organická zlúčenina s hydroxylovou skupinou viazanou na uhlík
ESTER organická zlúčenina, derivát kyseliny