Výsledky vyhľadávania pre organický

ACYLY radikály organických kyselín
ACYLY radilkály organických kyselín
AKRÉCIA rast anorganických telies prirastaním nových častíc na vonkajšej strane
AMID organická aj anorganická zlúčenina obsahujúca aminoskupinu – NH2, dusíkatý derivát organických kyselín
AMINO predpona organických zlúčenín
AMINO- predpona organických zlúčenín
AMONIFIKÁCIA baktériami vyvolaný rozklad organických látok sprevádzaný uvoľňovaním amoniaku
AROMATICKÝ vonný, silne voňajúci, súvisiaci s organickými zlúčeninami so šesťčlenným kruhom z atómov vodíka a troch dvojitých väzieb v molekule
ASIMILÁCIA premena anorganických látok v rastlinách na organické, prispôsobenie (sa), splývanie, spodobovanie hlások
AUTOTROFIA spôsob výživy zelených rastlín a niektorých baktéri, odoberajúcich uhlík z oxidu uhličitého a získavajúcich energiu zo svetla alebo oxidáciou anorganických látok