Výsledky vyhľadávania pre organicka zlučenina na 4 písmená

ALYL chemická zlúčenina (organická)
AMID organická aj anorganická zlúčenina obsahujúca aminoskupinu – NH2, dusíkatý derivát organických kyselín
AMID organická zlúčenina
AMÍN organická zlúčenina, derivát amoniaku
ANIL organická zlúčenina
ANOL súčasť aromatických éterických olejov, aromatická zlúčenina, organická zlúčenina, cyklohexanol (chem.), chemická zlúčenina (organická)
AZÍN chemická organická zlúčenina
AZOL organická zlúčenina
ENOL organická zlúčenina s hydroxylovou skupinou viazanou na uhlík
IMID organická zlúčenina amoniaku s kovom, sekundárny amid