Výsledky vyhľadávania pre ori

AAPA American Association of Port Authorities, Americké združenie prístavných úradov (angl.skr.)
AARNE fínsky folklorista, fínsky bádateľ v odbore folkloristika (Antti Amatus, 1867-1925)
ABA Australian Broadcasting Authority
ABA beduínsky plášť z ťavej kože, vlnený mužský plášť bez rukávov v krajinách Orientu
ABADIR orientálne kamene
ABADIR posvätné kamene v Oriente
ABADIR posvätný kameň v Oriente
ABADŽIEV macedónsky spisovateľ, publicista a historik (Gorgi, 1910-1963)
ABAFI-AIGNER maďarský spisovateľ, nakladateľ, knihkupec, historik a entomológ–lepidopterológ nemeckého pôvodu (Lajos, 1840-1909)
ABÁJA čierny plášť zakrývajúci celé telo, nosia ho ženy v moslimských krajinách (v krajinách Orientu)