Výsledky vyhľadávania pre orm s

ABBE nemecký fyzik, astronóm a sociálny reformátor (Ernst, 1840-1905)
ABDUH egyptský reformátor
ABDUKCIA pravdepodobnostný úsudok vo forme sylogizmu
ABERÁCIA odchýlka od normálneho stavu organizmu, chyba optickej šošovky prejavujúca sa dúhovým sfarbením, omyl páchateľa čo do predmetu trestného činu, chromozómová mutácia
ABN abnorm (nem. skr.)
ABNORMALITA abnormálnosť, nepravidelnosť, odchýlka od normálu, zvláštnosť
ABNORMÁLNY nenormálny, mimoriadny, nezvyčajný, zvláštny, odlišný, nezodpovedajúci pravidlu
ABRAHAMIDES slovenský spisovateľ, popredný predstaviteľ slovenskej reformácie, od roku 1610 evanjelický superintendant, vynikajúci pedagóg a organizátor slovenského protestantského školstva (Izák, 1557-1621)
ABRAKADABRA stredoveké magické zaklínacie slovo, čarovná formulka
ABRAMOVIČ srbská performančná umelkyňa (Marina, *1946)