Výsledky vyhľadávania pre orol čes

FITZROY britský (anglický) meteorológ, objaviteľ, hydrografik, cestovateľ a politik (Robert, 1805-1865)
GINZEL český cestovateľ a horolezec (Gustav, *1931)
HANZLÍK český meteorológ svetového významu (Stanislav, 1878-1956)
HARRER rakúsky horolezec, cestovateľ, geograf, fotograf a spisovateľ (Heinrich, 1912-2006)
KELE slovenský horolezec, cestovateľ, pedagóg, publicista a geograf (František, *1936)
KLIMATOLÓGIA náuka o podnebí a vplyvoch meteorologických procesov na človeka
KŘIVSKÝ český astronóm a meteorológ (Ladislav, 1925-2007)
MESSNER taliansky horolezec, cestovateľ a spisovateľ (Reinhold, *1944)
NOVÁK český agrometeorológ, bioklimatológ a pedológ (Václav, 1888-1967)
OKLÚZIA uzavretie, skus, záver, uzáver, prekážka, zábrana, v meteorológii proces uzatvárania teplého sektoru frontálnej tlakovej níže, spojenie teplého a studeného frontu, schopnosť tuhých látok pohlcovať plyny