Výsledky vyhľadávania pre osť (nár. )

DAROBNICA zbytočnosť (nár.)
DURNÍ zlostní (nár.)
INORAJ vnútornosť ošípanej (nár.)
JEDLIVÍ zlostní (nár.)
KARMINA hostina po zabíjačke (nár.)
KVALT zhon, náhlivosť (nár.)
LAKOTA sladkosť (nár.)
OKOLICE okolité prostredia, okolia (nár., kraj.)
OSINA osť (nár.)
OSINKY drobné osti (nár.)