Výsledky vyhľadávania pre osť (národne)

DAROBNICA zbytočnosť (nár.)
DURNÍ zlostní (nár.)
INORAJ vnútornosť ošípanej (nár.)
JEDLIVÍ zlostní (nár.)
KARMINA hostina po zabíjačke (nár.)
KVALT zhon, náhlivosť (nár.)
LAKOTA sladkosť (nár.)
OSINA osť (nár.)
OSINKY drobné osti (nár.)
OTUPA otupenosť, otupnosť (nár.)