Výsledky vyhľadávania pre osť na o

A medzinárodný symbol označujúci možnosť použiť všetky chemické prostriedky na textíliách
A skr. pre ampér, medzinárodný symbol označujúci možnosť použiť všetky chemické prostriedky na textíliach
AAA označenie veľkostí batérii
ABAS iránska hmotnostná jednotka
ABASI iránska hmotnostná jednotka na perly
ABÁZIA neschopnosť chodiť, funkčná neschopnosť chôdze
ABAZINCI národnosť v Turecku
ABBÁSÍ stará jednotka hmotnosti v niektorých islamských krajinách
ABC American Broadcasting Company, americká rozhlasová a televízna spoločnosť, televízna stanica v USA
ABDIRAHMAN americký atlét - bežec na dlhé vzdialenosti (Abdihakem, *1977)