Výsledky vyhľadávania pre osadiť

NASADIŤ zasadiť isté množstvo, posadiť