Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre osemr

ARGONAUT osemramenný hlavonožec, účastník bájnej plavby za zlatým rúnom, moreplavec
KVARTA štvrtá trieda osemročných stredných škôl, v hudbe štvrtý stupeň diatonickej stupnice, interval, v ktorom tento stupeň tvorí vyšší tón
KVINTA piata trieda osemročných stredných škôl, v hudbe piaty stupeň diatonickej stupnice, interval, v ktorom tento stupeň tvorí vyšší tón
OKTÁVA interval ôsmich tónov, ôsmy tón od základného, ôsma trieda osemročného gymnázia, osemveršový básnický útvar, stancia
SEKUNDA šesťdesiatina minúty, základná fyzikálna jednotka času, druhá trieda osemročných stredných škôl, druhý stupeň diatonickej hud. stupnice, interval medzi susednými tónmi