Výsledky vyhľadávania pre osidlie

KOAZ osídlie (hovor.)
OKO drôtená slučka na chytanie zveri, osídlie na zver