Výsledky vyhľadávania pre osl skr

BCG skr. z výrazu Calmettov – Guerinov bacil, oslabený mikrób tuberkulózy na prípravu očkovacej látky proti tejto chorobe
CLN výbor národného oslobodenia (tal. skr.)
ČEDOK Československá (cestovná) dopravná kancelária (skr.)
ČS československý (skr.)
ČSA Československé aerolínie (čes.skr.)
ČSD Československé dráhy (skr.)
ČSKAE Československá komisia pre atómovú energiu (skr.)
ČSL československý (skr.)
ČSL Československý liekopis (skr.)
ČSPD Československá plavba dunajská (býv.skr.)