Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre osled

ABSINTIZMUS choroba v dôsledku dlhšieho užívanie paliny
AD ABSURDUM až do nezmyselnosti, postup dôkazov spornosti, čo odporuje logike, dovedené do dôsledkov
AD ABSURDUM dovedené do dôsledkov
ADABSURDUM dovedené do dôsledkov
AKANTÓZA zhrubnutie pokožky v dôsledku rastu epidermy do hĺbky
ALIASING schodovitosť, rozbitie diagonálnych čiar v počítačovej grafike v dôsledku obmedzenej rozlišovacej schopnosti
AMARU posledný Inka
AMORTIZÁCIA úradné umorenie listiny alebo dlhu, odpis hodnoty základných fondov v dôsledku opotrebenia, postupná likvidácia dlhu, úbytok hodnoty, splácanie dlhu pravidelnými splátkami vyššími ako dohodnuté úroky
BABEUF francúzsky filozof, vodca a najdôslednejší teoretik babeufizmu (Gracchus, 1760-1797)
BURROUGHS americký spisovateľ, jeden z posledných z okruhu tzv. beat generation (William Seward, 1914-1997)