Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre oslobod

ABSOLVITO nech je oslobodený/prepustený, po latinsky
AHOD osloboditeľ Izraelcov
BÓDHI v budhizme osvietenie a vnútorné oslobodenie, prebudenie
BÓDHI v budhizme osvietenie a vnútorné oslobodenie, prebudenie, strom osvietenia, v prenesenom zmysle dokonalá múdrosť
CLN výbor národného oslobodenia (tal. skr.)
DIŠPENZ oslobodenie od povinnosti
EMANCIPÁCIA oslobodenie, vymanenie sa, zrovnoprávnenie žien s mužmi, boj za rovnoprávnosť žien
FRANŠÍZA oslobodenie tovaru od colných a iných poplatkov
IMMUNITAS v starovekom Ríme oslobodenie od občianskych (napr. Daňových) povinností udeľované sirotám a vdovám
LIBERÁCIA oslobodenie, zbavenie zodpovednosti