Výsledky vyhľadávania pre osmot

IZOTÓNIA stav roztokov rôznych látok s rovnakým osmotickým tlakom
KALEVATAR dcéra Kaleva, tiež Osmotar (Kapo)
OSMOMETRIA meranie osmotického tlaku
OSMORECEPTOR orgán citlivý na osmotický tlak v organizme
OSMOTROPIZMUS ohyby rastlín vyvolané pôsobením osmotického tlaku