Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre oso it e

ADAPTÉR prístroj, zariadenie, ktorým sa niečo prispôsobuje na nové použitie, pomocný prístroj rozširujúci účinnosť hlavného prístroja
ADAPTOVATEĽNÝ upraviteľný, prispôsobiteľný
ADAPTUJETE prispôsobíte, upravíte
ADRESA údaj o mene a bydlisku adresáta, miesto dodania s menom osoby, lokalita, kde sa nachádza osoba alebo organizácia
AGENS činiteľ, hnacia sila, pôvodca, pôsobiaca podstata, hybná sila
AGREGÁT pôdny prvok vytvorený zlúčením častíc pôdy pôsobením určitých biologických, chemických a fyzikálnych procesov
AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome, syndróm získaného zlyhania imunity, smrteľné ochorenie, spôsobené retrovírom HIV
AKADEMIZMUS strohý, triezvy ráz, spôsob a forma prejavu, konzervatívna umelecká metóda riadiaca sa určitými normami, v architektúre smer riadiaci sa tradičnými vzormi
AKCIA cenný papier potvrdzujúci kapitálovú účasť na podnikaní akciovej spoločnosti, jednanie, konanie, zámerná činnosť, zasahovanie do niečoho, vo fyzike pôsobenie
AKOMODÁCIA prispôsobenie, prispôsobenie sa, adaptácia, schopnosť oka prispôsobiť sa videniu rôznych vzdialeností