Výsledky vyhľadávania pre osobný skratka

GMPCS Global Mobile Personal Communications System by Satellite (skr.), globálny pohyblivý osobný komunikačný systém cez družicu (angl.skr.)
OSOB osobný (skr.)
PC Personal Computer, osobný počítač (angl.skr.)