Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre ostri pri

AKANIT konzervačný prostriedok, prípravok na konzervovanie
ALKON alkalický čistiaci prostriedok, odmasťovací prípravok
ANTIPO dezinfekčný prípravok na nohy, prostriedok proti poteniu nôh
ARZENÁL zbrojný závod alebo sklad, výzbroj, zásoba bojových prostriedkov, prístavná konštrukcia na opravu a stavbu vojnových lodí
AUTOREMEDÚRA spôsob vybavenia opravného prostriedku, pri ktorom správny orgán sám zmení svoje pôvodné rozhodnutie
DEMAGÓGIA nesvedomité, nevyberanými prostriedkami docieľované úsilie o získanie priazne, prehnaná argumentácia
DENATURÁCIA zbavenie látky jej prirodzených vlastností, pôvodnej podoby, znehodnotenie látok, zmena štruktúry chemickými alebo fyzikálnymi prostriedkami
DOLBY technický prostriedok na potlačenie šumu pri magnetickom a optickom zázname zvuku a pri jeho reprodukcii
EMISIA vypúšťanie nežiadúcich produktov výroby alebo dopravných prostriedkov (priem.)
HOMEOPATIA liečba malými dávkami prostriedkov, ktorých väčšie dávky vyvolávajú príznaky liečenej choroby, opak alopatie