Výsledky vyhľadávania pre ostrosti

AMBLYOPIA tupozrakosť zníženie zrakovej ostrosti
AUDIOMETER prístroj na meranie ostrosti sluchu
OBLBNEŠ ostrostieš (expr.)
OTUP zbav ostria, ostrosti, urob tupým
OTUPÍ zbaví ostrosti
OTUPIL zbavil ostrosti
OTUPILI zbavili ostrosti, stupili
TUPIL zbavoval ostrosti