Výsledky vyhľadávania pre osud človeka bud

ASTROLÓGIA hľadanie vzťahov a súvislostí medzi postavením kozmických telies a prebiehajúcimi aj budúcimi dejmi na určitom mieste Zeme, názor, že hviezdy určujú osudy ľudí a krajín, majú vplyv na človeka
KARMA osud človeka (budh., ind., náb.), osud v budhizme
KARMA osud človeka (budh.)