Výsledky vyhľadávania pre osved

AO autorské osvedčenie (skr.)
ATEST osvedčenie, písomné potvrdenie, overenie, potvrdenie vlastností výrobku
ATEST písomné potvrdenie, osvedčenie o kvalite, atestát
ATESTÁCIA osvedčenie, posudok, potvrdenie, vysvedčenie
ATESTOVAŤ osvedčiť
ATESTY písomné osvedčenia
ATTEST osvedčenie, po anglicky
AUTENTIKA cirkevná listina osvedčujúca pravosť svätých ostatkov
CERTIFIKÁT atestácia, doklad, osvedčenie
CERTIFIKÁT potvrdenie, osvedčenie, napr. pravosti alebo zhody s požiadavkami,overenie, preukaz