Výsledky vyhľadávania pre otec na 4 písmená

ABDA otec Adoniramov (bibl.)
ABDI praotec Etanov (bibl.)
ADAM prvý muž (bibl.), druh Evy, prvej ženy, prvý človek, praotec (bibl.)
ADIN praotec rodiny (bibl.)
ACHIM syn Sadokov, otec Eliuda
APÍK apko, otecko (fam.)
APÍK otecko (fam.)
APÍK otecko (hovor.)
APÍK otecko (hypok.)
APKO otec, otecko (fam.)