Výsledky vyhľadávania pre otrava

ARGÝRIA otrava striebrom pri dlhotrvajúcom používaní liekov obsahujúcich striebro
AUTOINTOXIKÁCIA otrava organizmu vlastnými jedmi
BOTULIZMUS otrava tzv. klobásovým jedom (botulotoxínom)
BROMIZMUS otrava brómom
DAFNIA drobný vodný kôrovec, hrotnatka, vodná blška, potrava pre akváriové ryby
INTOXIKÁCIA otrava jedovatou látkou, vniknutie jedovatej látky do organizmu
JED otrava, toxická látka
JEDLO potrava, pokrm, potraviny pripravené na jedenie
JODIZMUS otrava jódom
KAIL potrava veľrýb