Výsledky vyhľadávania pre otvor v lá

ADÍCIA pripájanie prípony k slovotvornému základu pri tvorení slova (jaz.)
AKTY úradné spisy, najmä súdne akulit tvrdá drevovláknitá doska s otvormi o priemere cca 4 mm vo štvorcovej sieti
AKULIT drevovláknitá doska, drevovláknitá platňa s otvormi, druh dosky
ÁTRIUM dvor v dome, otvorená hala (archit.)
ČESLO otvor do úľa (hovor.)
ČESNO otvor pre včely do úľa, česlo
DEVÓN mladší prvotvorný útvar
EFÚZIA výtok plynu malým otvorom, unikanie, výlev lávy (geol.)
GABARIT prejazdný, presne ohraničený železničný profil, najväčšie prípustné rozmery nákladu na otvorenom železničnom voze v obryse prejazdového profilu
CHARABAN otvorené vozidlo so sedadlami (z franc.)